Електроника

За организацията:

 

 

Основни цели и задачи на браншовата организация:

 

Основни дейности и подходи на браншовата камара за постигане на набелязаните цели и задачи:

 

 

Контакти: