Специализирани бизнес системи (СБС) АД

гр. София

www.sbs.bg
Ални Електроникс ЕООД

гр. София

www.alnielectronics.com
БИК – Българска издателска компания AД

гр. София

www.computers.bg
БРСП Автоелектроника клон (Българо-Руско съвместно предприятие)

гр. Пловдив

www.ael-bg.com
БТЛ Индъстрийз АД (BTL Industries Ltd.)

гр. Пловдив

www.btlnet.com 
Мултипроцесорни системи ООД

гр. София

www.mps.bg
Пан Сервиз ООД

гр. София

www.panservice-bg.com
Фацит ООД

гр. София

www.fabless-cet.com
Хибридна микроелектроника (ХМЕ) АД

гр. София

www.hic.bg
Хибридни интегрални схеми (ХИС) АД

гр. София

www.hic.bg